بررسی آسیبهای اجتماعی از دید من و تو !

 

منابع مهم کارشناسی ارشد مددکاری به گزارش دانشجویان فوق لیسانس ....

مددکاری:

 1.  مبانی مددکاری اجتماعی-دکتر محمد زاهدی اصل
 2.  مددکاری اجتماعی (کارباگروه)-دکترعزت الله سام آرام
 3.  مددکاری اجتماعی (کاربا جامعه)دکتر عزت الله سام آرام 
 4.  مفاهیم مددکاری- دکتر حسن خاکساری
 5.  مدکاری اجتماعی کار با گروهها-لارنس شولمن-ترجمه:بخشی نیا،میریها
 6.  حرفه مددکاری از دیدکاهی جامع-لوئیز جانسون-ترجمه:محمد حسین بازرگانی

جامعه شناسی

 1.  نظریه های جامعه شناسی-دکتر غلام عباس توسلی
 2. مقدمات جامعه شناسی-منوچهر محسنی

روانشناسی :

 1.  روان شناسی هیلگارد
 2.  آسیب شناسی روانی-دکتر حسین آزاد

توانبخشی:

 1. نوتوانی گروه های خاص-حمید رضا کریمی
 2. مبانی توان بخشی گروههای خادکتر محمد زاهدی اصل
 3. خدمات توان بخشی گروه های خاص-دکتر محمد زاهدی اصل
 4. کودکان معلول ذهن-عباس داور منش

انگلیسی:  

                          کتاب خاصی معرفی نشده ولی خواندن کتب زیر مفید است

                          زبان انگليسي براي دانشجويان مددكاري-سمت

                          زبان ۵۰۴

قابل ذکر است که در حال حاضر تنها دانشگاه های علامه و علوم بهزیستی در مقطع ارشد دانشجو می پذیرند که ظرفیت دانشگاه علامه (رشته مددکاری)در سال گذشته  20 نفربوده است که از این تعداد 10 نفر شبانه بوده اند ..!!

 


 

 منابع عمومی برای تمام گرایشهای علوم اجتماعی

 الف - زبان تخصصي
1 - چكيده كتاب (Horton) جزوه زبان تخصصي 2 دكتر توكل، دانشگاه تهران
2 - واژه نامه‌هاي انتهاي كتاب جامعه شناسي آنتوني گيدنز ، ترجمه منوچهر صبوري
3 - انگليسي براي دانشجويان جامعه‌شناسي و علوم اجتماعي (دو كتاب) ، انتشارات سمت
4_ زبان تخصصی متون علوم اجتماعی ، دکتر جعفر سخاوت ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، جلد اول و دوم

ب - روش تحقيق
1 - روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي، دكتر باقر ساروخاني (جلد اول)، انتشارات پژوهشگاه
2 - كندوكاوها و پنداشته‌ها ، دكتر فرامرز رفيع‌پور، شركت سهامي انتشار
3_ ارل ببی ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ترجمه رضا فاضل ، انتشارات سمت ، جلد اول
4- پيمايش در تحقيقات اجتماعي ، دي . اي . دواس، ترجمه هوشنگ نايبي، نشر ني
5 - روش‌هاي آماري، دكتر كريم منصورفر، انتشارات دانشگاه تهران
6 - جزوه روش تحقيق نظري دكتر ازكيا، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
7 - جزوه روش تحقيق نظري دكتر صديق، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

پ- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي
1 - نظريه‌هاي جامعه شناسي در دوران معاصر، جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي، نشر علمي، چاپ آخر
2 - نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، دكتر تقي‌‌آزاد ارمكي، انتشارات سروش
3 - مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي، ريمون آرون، باقر پرهام، انتشارات علمي فرهنگي
4 - زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي، لوئيس كوزر، ترجمه محسن ثلاثي ، نشر علمي
5 - نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، دكتر غلامعباس توسلي ، انتشارات سمت
6 - جزوه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، دكتر محمد عبداللّهي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي
7 - جامعه‌شناسي آنتوني گيدنز، منوچهر صبوري ، نشر ني  تحقيق نظري دكتر صديق، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

 


 

منابع تخصصی رشته جامعه شناسی

 

1 - تغييرات اجتماعي ، ترجمه دكتر منصوري وثوقي، نشر ني
2 - جامعه شناسي سياسي، دكتر حسين بشيريه، نشر ني
3 - جامعه شناسي توسعه، دكتر مصطفي ازكيا، نشر كلمه
4 - جامعه‌شناسي انقلاب، استانفورد كوهن، ترجمه عليرضا طيب، نشر قومس
5 - جزوه جامعه‌شناسي انقلاب، دكتر محمد حسين پناهي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
6 - جامعه شناسي شهر، دكتر فريده ممتاز
7 - جامعه‌شناسي شهري، جزوه دكتر صديق سروستاني، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
8_ جامعه شناسی شهری ، دکتر غلامعباس توسلی ، انتشارات دانشگاه پیام نور
9 - جامعه‌شناسي صنعتي، جزوه دكتر صديق سروستاني، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
10 - قشربندي اجتماعي، ادوارد گرب، ترجمه محمد سياهپوش
11 - جامعه‌شناسي روستايي، دكتر منصور وثوقي، انتشارات كيهان
12 - جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي در ايران، دكتر مصطفي ازكيا ، انتشارات اطلاعات
13 - جامعه شناسي پزشكي ، دكتر محمد توكل، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف
14 - جامعه شناسي كار و شغل، دكتر غلامعباس توسلي، انتشارات سمت
15 - جامعه شناسي سازمان‌ها ، دكتر منوچهر صبوري، نشر شب‌تاب
16 - جامعه‌شناسي انحرافات ، دكتر جعفر سخاوت، انتشارت دانشگاه پيام نور
17 - جامعه شناسي انحرافات، جزوه دكتر صديق سروستاني ، دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران
18 - جامعه‌شناسي ارتباطات، دكتر باقر ساروخاني، دانشگاه انتشارات اطلاعات
19 - جامعه‌شناسي خانواده، دكتر باقر ساروخاني، دانشگاه انتشارات سروش
20 - جامعه شناسي ادبيات، روبراسكار پيت، ترجمه دكتر مرتضي كتبي، انتشارات سمت
21 - جامعه شناسي آموزش و پرورش ، جزوه دكتر غلامعباس توسلي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
22_ جامعه شناسی آموزش و پرورش ، دکتر علاقبند 
23 - روانشناسي اجتماعي ، جزوه دكتر محسن تبريزي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
24 - جامعه شناسي ، آنتوني گيدنز ، ترجمه منوچهر صبوري ، نشر ني
25_ رویکردهای نظری هفتگانه به مسائل اجتماعی ، دکتر صدیق سروستانی ، انتشارات دانشگاه تهران

 

منابع تخصصی رشته انسان شناسی 

1 - مباني انسان شناسي (گرد شهر باچراغ) / دكتر روح الاميني
2 - زمينه فرهنگ شناسي / دكتر روح الاميني
3 - انسان شناسي فرهنگي / دانيل بتيس / ترجمه ثلاثي
4 - انسان شناسي عمومي / دكتر عسگري خانقاه
5 - تاريخ انديشه و نظريه‌هاي انسان شناسي / دكتر ناصر فكوهي
6 - تاريخ مردم شناسي / هيس / ترجمه ابوالقاسم طاهري
7 - درآمدي بر انسان شناسي سياسي / كلودريور / ترجمه ناصرفكوهي
8 - روش ، بينش ، تجربه / دكتر عسكري خانقاه
9 - انسان شناسي زيستي / دكتر عسكري خانقاه
10 - نظريه‌هاي مردم‌شناسي / مروين كار بارينو / ترجمه عباس محمدي اصل
11 - جزوه انسان شناسي باستان شناختي / دكتر رفيع فر
12 - جزوه انسان شناسي زبان شناختي / دكتر مدرسي و خانم نرسيسيانس
13 - جزوه مردم شناسي ماقبل تاريخ / دكتر رفيع فر
14 - جزوه جامعه شناسي ايلات و عشاير / دكتر رفيع فر
15 - منشا عالم ، حيات ، انسان و زبان / دكتر رفيع فر، نشر آگه
16 - فرهنگ مردم شناسي / ميشل پانوف / عسكري خانقاه
17 - جزوه نظام خويشاوندي / دكتر مقصودي
18 - تاملي بر خاستگاه جامعه روستايي / دكتر رفيع فر ، مجله دانشنامه جهان اسلام
19 - فرهنگ برادوستي / دكتر رفيع فر / مجله دانشنامه جهان اسلام
20 - روش‌هاي تحقيق در انسان شناسي / ترجمه محسن ثلاثي
21 - روش‌هاي تحقيق تطبيقي در انسان شناسي / ترجمه فرخ نيا

لازم به ذکر است در منابع يكسري جزوه معرفی شده است که برای تهیه این جزوه ها باید شما به واحد آموزش جهاددانشگاهی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بزرگراه جلال آل احمد زیر پل گیشا مراجعه نمایید.

 به نقل از نشریه فصل نو

 


منابع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان

براساس سرفصل‌هاي گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س)

مبانی

1- جامعه‌شناسي / آنتوني گيدنز، ترجمه منوچهر صبوري
2- مباني روانشناسي/ هيلگارد، نشر رشد
3- مباني جامعه‌شناسي / بروس كوئن، نشر سمت

 

نظريه‌هاي جامعه‌شناسي
1
- زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي
2- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي
3- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر توسلي
4- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر آزاد ارمكي

 

روش تحقيق
1- روش تحقيق در علوم‌اجتماعي جلد اول / دكتر ساروخاني
2- مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني / دكتر دلاور
3- كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر فرامرز رفيع‌پور
4- نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / بيكر- ترز ال، ترجمة هوشنگ نايبي ، نشر ني
5- استدلا‏ل آماري در جامعه شناسي / مولر ، ج اچ و ديگران ، ترجمة هوشنگ نايبي ، نشر ني
6- آمار و احتمالات كاربردي / دكتر دلاور

 

حوزه‌ها
1- نظام حقوق زن در اسلام / استاد مطهري
2- حقوق خانواده/ محقق داماد
3- تفسير سورة نور و نساء
4- حقوق خانواده/ دكتر ناصر كاتوزيان
5- مختصر حقوق خانواده/ دكتر اسدا... امامي و دكتر سيد حسين صفايي

 

زبان 
 1- زبان عمومي / نشر سمت
2- زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و
3- مفاهيم و اصلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) و جامعه‌شناسي گيدنز

چنانچه منابع رشته های دیگر علوم اجتماعی را نیاز دارید کامنت بگذارید تا در اولین فرصت در وبلاگ قرار دهم..با تشکر

+ نوشته شده در  سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10 AM  توسط مریم عرب  |